Continuem reclamant el patrimoni

El secretari general de la Confederació Nacional del Treball, CNT-AIT, Rafael Corrales Valverde, ha remet a la ministra de cultura, Carmen Calvo Poyato, un comunicat al que insta a que, coim ja s'ha sol·licitat en altres ocasions, els arxius i fons documentals incautats després de la guerra civil al sindicat que representa, li siguin retornats a aquest íntegrament. Aquests fons es troben a l'actualitat repartits en varis arxcius estatals, entre ells l'arxiu de la Guerra Civil a Salamanca, on breument, sortiran en destí a la Genralitat de Catalunya el conjunt d'arxius d'arxius que aquesta va reclamar i la seva peticiçó li va ser concedida per la recent llei 21/2005 de 17 de novembre. La CNT manifesta que part d'aquests fons, que partiran cap a Catalunya, li pertanyen, i formen part del conjunt sobre els que reclama la seva restitució. Estant, doncs, sol·licitada amb anterioritat per la CNT la devolució dels fons que li pertanyen, i, estant pendent la resolució d'aquest expedient administratiu ( i en el seu cas el posterior recurs administratiu), i fins que hi hagués un pronunciament ferm, no cau que el ministeri disposi el lliurament d'aquests béns a cap altra institució o cap entitat púyblica o priuvada sense el consentiment de la CNT com a part directament interessada, o com a mínim sense que se li hagi emplaçat a tràmit d'audiència i vista de l'expedient. La CNT interessa que no es disgregui el seu patrimoni deposat a l'Arxiu General de la guerra Civil de Slamanca, en tant no es resolgui la qüestió del reconeixement de la seva titularitat sobre dit patrimoni i li sigui restituït o bé la CNT dóni el seu consentiment o ús del mateix. Més encara quan la CNT ha estat informada per responsables per responsables del Ministeri de Cultura ( el Director General del Llibre, Arxius i Biblioteques i el Sub-director General d'Arxius de l'Estat, en la reunió mantinguda en el passat 24 de novembre de 2005), que el ministeri té un acord en aquest sentit amb altres organitzacions, per lo que no és admissible un tracte discriminatori a tercers. Per tot això, la CNT entén que qualsevol acte administratiu per al que s'hagi disposat al lliurament de documentació de CNT as la Generalitat de Catalunya és nul de ple dret, i deu suspendre la seva execució donat que comportaria, a més, perjudicis d'impossible o difícil reparació. Per tot lo anteriorment exposat, la CNT sol·licita: 1º, el reconeixement de la titularitat de la CNT sobre els fons documentals que es troben deposats a l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca, i que van ser incautats pel franquisme a la CNT o altres organitzacions o associacions afins o vinculades a la CNT, i la seva restitució a la CNT. 2º Que es declari la nul·litat de ple dret de l'expedient de devolució a la Generalitat de Catalunya de fons documentals del mencionat arxiu, en el que fa referència expclusivament a documents que van ser incautats al franquisme a la CNT, o organitzacions o associacions obreres afins o vinculades a la CNT. 3º,- La paralització de l'expedcient de lliurament a la Generalitat d'aquests documents, la titularitat dels quals reclama la CNT. 4º-, Que s'ens consideri part en qualsevol procediment que recaigui sobre dits documents, i com a tal es faciliti còpia de l'expedient i tràmit d'audiència.

---{}---


Represión policial contra los huelguistas de Iberia

A continuació publiquem el comunicat del Comitè de Vaga de Iberia, referent a la repressió haguda durant l'aturada del dijous 19 de gener.

Des de la CNT-AIT de Barcelona, ens solidaritzem amb els treballadors repressaliats per lluitar pels seus drets, i animem als treballadors i treballadores de la resta de terminals on la vaga està encara en fase de creixement a recolçar els companys de Madrid.

Llegir-ne més

---{}---


Dissabte solidari: Contra l'explotació laboral i a favor de les nostres publicacions

El proper dissabte 4 de febrer el Sindicat d'Oficis Varis de Barcelona de CNT-AIT convoca una concentració sindical i un dinar solidari.

Llegir-ne més

---{}---


La cadena de restaurantes Buenas Migas roba a sus trabajadores.

Os informamos del conflicto que este sindicato mantiene con esta cadena barcelonesa de restaurantes por la deuda impagada con nuestra compañera Rosa. Llegir-ne més

---{}---


CNT acudirà a la convocatòria de vaga a Iberia Barcelona aquest dijous 12 de gener

Des de fa unes setmanes hi ha convocada vaga per al personal de terra de Iberia. La vaga està convocada pels sindicats minoritaris, els únics que fan realment quelcom en els darrers anys. Les movilitzacions són degudes a la negociació del conveni col·lectiu, que porta un any "caducat", i la nova modificació preveu sagnants retallades de drets laborals per a la plantilla de terra.

La Secció Sindical de CNT a Iberia (Madrid) forma part del comitè de vaga, on la vaga està essent un èxit. Per tal de recolçar els treballadors i treballadores de l'Aeroport de Barcelona, la Secció Sindical de CNT a Madrid i el Sindicat d'Oficis Varis de Barcelona de CNT acudiran a la vaga de l'aeroport del Prat del Llobregat.

Per tal de fer més efectiva aquesta vaga, i poder recolçar els treballadors en lluita, animem a la resta de la gent que pogui a assistir a les concentracions a donar ànims i a mostrar la nostra solidaritat com a treballadors i treballadores.

La vaga es convoca de les 13 a 16h a l'Aeroport del Prat. Per a més informació truca al Sindicat (tlfn: 933 170 547).

---{}---


La C.N.T. reclama que su patrimonio no se entregue a la Generalitat de Catalunya

El Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT), Rafael Corrales Valverde, ha remitido a la ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato, un comunicado en el que le insta a que, como ya se ha solicitado en otras ocasiones, los archivos y fondos documentales incautados tras la Guerra Civil al sindicato que representa le sean devueltos a éste íntegramente. Llegir-ne més

---{}---


Serveis jurídics per als afectats per l'E.R.E. de SEAT

La C.N.T. vol informar a totes les persones afectades per l'E.R.E. de SEAT i a tot el personal en general, que està en procés de formació una Assemblea de Treballadors/es afectats/des per tal de donar resposta a aquesta nova traïció. A més a més des de la C.N.T. oferim els nostres locals i serveis jurídics a tot aquell que ho necessiti. Llegir-ne més

---{}---