La CNT respon a la crida de solidaritat davant la ETT SEPROTEM

Ahir divendres 22 un piquet de la Confederació Nacional del Treball de Barcelona es va traslladar fins a la seu de SEPROTEM al carrer Casp, a la altura del número 46. Al mateix carrer es trobava la seu de la seva empresa SEPROTEC dedicada a treballs de traducció, però després de rebre la informació de que els “jefazos? de la esmentada empresa es trobaven en aquells moments al pis de SEPROTEM es va optar per col•locar-se sota ells. El piquet responia a la crida de solidaritat enviada des del sindicat de Madrid motivada per l’acomiadament del nostre company Jesús quan, després de portar reivindicant un temps impagaments i cessació de la persecució laboral va decidir constituir una Secció Sindical de CNT, després del qual va ser acomiadat immediatament. La CNT no permetrà cap classe d’abús als seus membres i continuaran les mobilitzacions fins a la readmissió del nostre company, el respecte als drets sindicals i un tracte digne. I continuarà demostrant que l’autoorganització i la lluita és viable fins i tot contra aquest tipus d’empreses de treball temporal, pou de precarietat i abusos. Tot això es va informar als responsables de SEPROTEM, als vianants i als veïns del bloc que se’ls va instar a exigir a l’empresa que acabi aquest conflicte per evitar molèsties innecessàries. Amb la CNT no s’hi juga, Jesús readmissió null