Universitat Rovira i Virgili finalment ha pagat

Des de CNT-AIT Barcelona informem del final d'un conflicte que ha mantingut la Secció d'Arqueologia d'aquest Sindicat amb la Universitat Rovira i Virgili.

Des de CNT-AIT Barcelona informem del final d'un conflicte que ha mantingut la Secció d'Arqueologia d'aquest Sindicat amb la Universitat Rovira i Virgili.

Un treballador afiliat a la Secció d'Arqueologia de CNT-AIT Barcelona va denunciar al sindicat que durant els mesos que va estar treballant com auxiliar d'arqueòleg per la Universitat Rovira i Virgili, no li van abonar les hores extra que havia vingut realitzant com a part habitual de la jornada laboral.

Després que el Sindicat, per mitjà de la seva Secretaria d'Acció Sindical, es posés en contacte amb els responsables de URV es van iniciar el conflicte degut a que la URV es negava a pagar el complet de l'adeudat al treballador. Es va presentar una reclamació de quantitats que, tot i no arrivar a acord entre el treballador i l'empresa/universitat Rovira i Virgili en l'acte de concil·liació, s'ha pogut solucionar satisfactòriament sense haver d'arrivar a judici i per mitjà de la pressió del Sindicat.

CNT-Arqueologia recorda als treballadors del sector que aquesta és una pràctica generalitzada, i que sols no la podrem aturar. Des de CNT pensem que el millor mètode i més ràpid per a resoldre els conflictes laborals és per mitjà de l'Acció Directa i la Solidaritat. Que no et robin el teu temps!

CNT-AIT Barcelona
Secció d'Arqueologia