El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega un permís de construcció a Coca Cola

Extret del portal d'internet http://www.eldebat.cat

F.Ràfols
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el Pla parcial d’ordenament urbà de Can Fenosa, als termes de Martorelles i de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), segons ha pogut conèixer El Triangle, en el qual s’autoritzava la construcció de la nova planta de la Coca-Cola. La resolució judicial –de data 31 de gener de 2008– estima que l’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) d’aquest projecte «no resol el problema infraestructural relatiu al sanejament i a la depuració de les aigües i perquè substitueix el deure de cessió del 10% d’aprofitament a través d’una indemnització substitutòria». El pronunciament dels magistrats és resposta al recurs contenciós plantejat per la llavors Federació Llibertària de la Conca del Besòs contra la resolució de la Generalitat, de data 31 de juliol de 2001.

Els magistrats del TSJC donen la raó als recurrents en allò que es refereix a la gestió de l’aigua perquè determina que ni els ajuntaments ni la companyia no van preveure un sistema idoni per depurar els residus que la Coca-Cola aboca al riu Besòs. A la sentència s’afirma que «la qüestió de la depuració i del sanejament d’aigües representa un aspecte infrastructural de caràcter essencial i bàsic que ha de ser resolt en la fase de planejament». No haver-ho tingut en compte «pot provocar greus danys ecològics», assegura Xavier Asensio, un dels qui van firmar el contenciós judicial, inicialment en nom de la Federació Llibertària i ara de la federació local de la CNT-AIT de Montcada - la Llagosta. Asensio denuncia també que aquest cas demostra «la connivència de les administracions amb una multinacional com la Coca-Cola», gestionada a Catalunya per un dels clans més influents com la família Daurella.

El segon aspecte sobre el qual s’ha pronunciat el TSJC fa referència als terrenys que cal cedir per a l’aprofitament públic d’acord amb el que estableix la legislació urbanística vigent, que el fixa en un 10%. En el pla parcial de la Coca-Cola, aquesta obligació en espècies va ser substituïda per una compensació econòmica, extrem que prohibeixen les normatives. L’empresa i l’Ajuntament de Montornès van argumentar en el seu moment que els terrenys s’integren en una parcel·la única i indivisible i que, per tant, resultava inviable la cessió de sòl dins d’aquest àmbit. Els magistrats rebutgen aquest punt de vista perquè «no seria conforme a dret». De fet, el que es fa a la sentència és ratificar un pronunciament del mateix Tribunal sobre aquesta qüestió referida únicament a la impugnació feta contra l’aprovació del pla per part de l’Ajuntament de Montornès.

L’empresa no paga l’aigua per la pugna entre ajuntaments
Un conflicte competencial entre els ajuntaments de Montornès i de Martorelles fa que la Coca-Cola hagi deixat de pagar l’aigua, des de l’estiu de l’any passat. El problema ve del fet que la captació del líquid es fa en un municipi i el consum en l’altre, ja que, tot i que Can Fenosa es troba en un 45% al terme de Montornès, aquest assumeix un 80% de les instal·lacions industrials. Martorelles disposa, al seu torn, d’un 55% de la finca, de la canonada de subministrament i del comptador.

El conflicte ha provocat que Aigües Ter Llobregat no sàpiga a quin consistori ha de presentar la facturació pel consum d’aigua de la planta. La companyia no es nega a pagar, però la pugna entre les dues poblacions fa que, de moment, no ho faci. Martorelles té alcalde d’ICV, Miquel Àngel Sòria, i Montornès, del PSC, Daniel Cortès. La solució potser l’hauran de dirimir als tribunals.