CNT declara conflicte a ACSA-Verd (Sant Just Desvern)

La Federació Local de Sindicats de CNT-AIT de Barcelona informa als treballadors i a les treballadores en general, i als veïns de Sant Just Desvern en particular, que aquest Sindicat ha declarat conflicte amb l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. degut al fracàs de les negociacions amb aquesta.

En castellano al final del texto

La Federació Local de Sindicats de CNT-AIT de Barcelona informa als treballadors i a les treballadores en general, i als veïns de Sant Just Desvern en particular, que aquest Sindicat ha declarat conflicte amb l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. degut al fracàs de les negociacions amb aquesta.

Arrel de l'acomiadament per part d'ACSA de la Secretària General de la Secció Sindical de CNT a la contrata de jardineria que ACSA té amb l'Ajuntament de Sant Just Desvern, el Sindicat i la direcció de RRHH es van reunir ahir a les dependències de l'empresa sense arribar a cap acord.

La Secció Sindical es va constituir el darrer mes d'agost, a la vegada que es requeria a l'empresa una reunió per a tractar qüestions laborals d'interès dels afiliats i afilades a la Secció Sindical i al conjunt de la plantilla. L'empresa, però, va donar primer el silenci per resposta i finalment el no reconeixement de la Secció Sindical. Malgrat tot, la Secció Sindical va demanar una reunió amb l'Ajuntament de Sant Just Desvern per tal de poder plantejar els problemes laborals que a la contrata de manteniment de jardineria del municipi es venien succeïnt.

Aquesta actuació va ser resposta per l'empresa amb l'acomiadament disciplinari de la nostra Secretaria General a l'empresa, en el que CNT considera un clar cas de repressió sindical.

L'empresa, en lloc d'atendre a raons, qüestiona contínuament la secció sindical de CNT tot justificant-se en que ja hi ha un Comitè d'Empresa sense respectar la decissió de qualsevol treballador a ser representat pel Sindicat de la seva el·lecció.

Per tot plegat, la Confederació Nacional del Treball declara conflicte amb ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Per a tots aquells Sindicats que volguin mostrar la seva disconformitat amb la manera d'actuar dels directius d'aquesta empresa, podeu enviar correus electrònics i faxos, etc. a les següents seus i delegacions d'ACSA amb el següent missatge:

STOP REPRESSIÓ SINDICAL
READMISSIÓ ACOMIADATS A SANT JUST DESVERN

Barcelona Ronda del Guinardó, 99 Tel. +34 934 463 850 08041 Barcelona Fax +34 934 462 402 barcelona@acsa.es Madrid General Perón, 38, 4ª planta Tel. +34 915 798 450 (Edificio Master I) Fax +34 915 560 341 28020 Madrid madrid@acsa.es Industrial Feixa Larga, 55-61 Tel. +34 934 131 600 08907 L'Hospitalet de Llobregat Fax +34 934 131 640 industrial@acsa.es Delegaciones Alicante Pza. Alcalde Agatángelo Soler, 7 Tel. +34 965 916 312 Oficina A Fax +34 965 916 313 03015 Alicante alicante@acsa.es Córdoba Avda. Al-Nasir, 3, 4º 3ª Tel. +34 957 768 690 14006 Córdoba Fax +34 957 402 247 cordoba@acsa.es Granada Recogidas, 39, 1º izq. Tel. +34 958 535 380 18005 Granada Fax +34 958 260 647 granada@acsa.es Lleida Alcalde Pujol, 4 Tel. +34 973 706 100 25006 Lleida Fax +34 973 267 429 lleida@acsa.es Mallorca Avda. Argentina, 4, bajos Tel. +34 971 764 344 07011 Palma de Mallorca Fax +34 971 208 327 mallorca@acsa.es Sevilla Astronomía, 1, Torre 5, Planta 11, Mod. 5-12 Tel. +34 954 367 850 Fax +34 954 360 294 41015 Sevilla sevilla@acsa.es Zaragoza Enrique del Val, 4 Tel. +34 976 224 913 (Entrada camino del Pilón) Fax +34 976 226 392 50011 Zaragoza

CNT declara conflicto a ACSA-Verd (Sant Just Desvern)

La Federación Local de Sindicatos de CNT-AIT de Barcelona informa a los trabajadores y trabajadoras en general, y a los vecinos de Sant Just Desvern en particular, que este Sindicato ha declarado conflicto a la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. debido al fracaso de las negociaciones con ésta.

A raíz del despido por parte de ACSA de la Secretaria General de la Sección Sindical de CNT en la contrata de jardinería que ACSA tiene con el Ayuntamiento de Sant Just Desvern, el Sindicato y la Dirección de Recursos Humanos se reunieron ayer en las dependencias de la empresa sin llegar a ningún acuerdo.

La Sección Sindical se constituyó el pasado mes de agosto, al tiempo que se le requería a la empresa una reunión para tratar cuestiones laborales de interés pra los afiliados y afiliadas y para el conjunto de la plantilla. La empresa, sin embargo, primero dio el silencio por respuesta y finalmente el no reconocimiento de la Sección Sindical. Así las cosas, la Sección Sindical solicitó una reunión con el Ayuntamiento de Sant Just Desvern para poder plantear los problemas laborales que se venían sucediendo en la contrata de mantenimiento de jardinería del municipio.

La empresa respondió a esto con el despido disciplinario de nuestra Secretaria General en la empresa, en lo que CNT considera un caso claro de represión sindical.

La empresa, en lugar de atender a razones, cuestiona continuamente a la Sección Sindical de CNT justificándose en que ya hay un Comité de Empresa, sin respetar la decisión de cualquier trabajador a ser representado por el Sindicato de su elección.

Por todo ello, la Confederación Nacional del Trabajo declara conflicto con ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Todos aquellos Sindicatos que quieran mostrar su disconformidad con la manera de actuar de los directivos de esta empresa, pueden enviar correos electrónicos, faxes, etc. a las siguientes sedes y delegaciones de ACSA, con el siguiente mensaje:

"STOP REPRESIÓN SINDICAL
READMISIÓN DESPEDIDOS EN SANT JUST DESVERN"