MOBBING

Assemblea contra la violència immobiliària

 

Què és el mobbing immobiliari?

L´assetjament immobiliari o mobbing és una estratègia que utilitzen les immobiliaries i propietaris amb l´objectiu de fer la vida impossible al/a la llogater/a per a que marxi "voluntàriament" de casa seva i així recuperar la finca sense haber d´esperar la durada d´un procediment judicial, el seu cost econòmic, aixi con la indemnització  que pertocaria al/a la llogater/a.

Aquesta conducta assetjadora pot consistir en accions o omisions que poden ser subtils o agressives i violentas. És una violació activa i conscient del Dret a l´Habitatge.

 I l´assemblea que fa?

El plantejament de l´Assemblea contra la Violencia Immobiliària es formar un grup de treball estable que es reunixi periòdicament, d´estudi, de denúncia, de creació de recursos i de foment de l´autoorganització per combatre aquest fenomen. L´objectiu és posar en comú les axperiències descentralitzades de les associacions i col·lectius dels barris, coordinar accions i iniciatives, interpel·lar les institucions, oferir recursos pràctics a les persones afectades per defensar-se i generar informació crítica i real.

Què pensem com sindicat?

En una ciutat com la nostra veiem molt important recolzar una assemblea com aquesta, ja que hem viscut la construcció de la destrucció, la construcció desmesurada d'edificis a costa de la destrucció dels treballs que estem patint ara, tot això és la ressaca de l'especulació bancaria, empresarial i institucional. Per això no volem més desnonaments especulatius, no volem patir més Mobbing, no volem més especulació, en la ciutat de Barcelona, ni enlloc. Contra l'especulació autoorganització.

 Per contactar amb l´assemblea:

 www.violenciaimmobiliaria.org