La CNT es va concentrar a les portes de l'Assemblea General de Socis del RACC

La CNT de Barcelona es va concentrar el passat dijous 26 d'abril a les portes de l'Assemblea General de Socis del RACC, en el marc de la seva campanya en contra de l'aplicació de la reforma laboral a l'empresa i l'atenció de trucades d'emergències mèdiques per personal sense la qualificació necessària. Durant la concentració, es va realitzar una roda de premsa en la què va participar també una representació de socis del RACC.

Des de fa alguns mesos, la Secció Sindical de CNT al RACC ha denunciat la delicada situació en el Servei Mèdic del RACC.  Els treballadors del servei es veuen obligats a atendre les trucades, malgrat no compten amb formació mèdica  per a tal, exposant-se a una responsabilitat per a la qual no estan preparats, suposant un risc tant per als socis com per els treballadors. Per si no fos poc, el RACC s'ha apressat a aplicar la nova reforma laboral, en forma de modificacions de torns i horaris que estan encaminades a una erosió planificada del servei propi d'atenció telefònica, per així poder justificar la subcontractació del servei en una empresa de telemàrqueting. Una erosió del servei que, segons el parer del sindicat, comporta una pitjor atenció, pitjors condicions per als treballadors i caos organitzatiu.

Per denunciar aquestes actuacions, aquest sindicat va iniciar una presa de contacte amb una plataforma de socis del RACC per informar-los de la veritable situació laboral a l'empresa. Fet que es va materialitzar en una reunió al començament d'abril. Com és normal, els socis es van mostrar indignats davant les nefastes conseqüències que la política del RACC pot implicar en un servei que s'ha caracteritzat per projectar una imatge de qualitat, i van decidir sumar-se a la campanya de CNT perquè l'empresa rectifiqui el seu procedir.

No obstant això, les negatives al diàleg per part dels directius del RACC, així com la inoperativitat del Comitè d'Empresa, ens han deixat com a única opció la protesta. De manera que la CNT es va concentrar el passat dijous 24 d'abril a les portes de l'Assemblea General de Socis del RACC. Durant la concentració, es va realitzar una roda de premsa amb participació de la plataforma de socis del RACC i membres de la Secció Sindical per exposar les raons del conflicte i anunciar les properes accions de la campanya. Aquesta es mantindrà fins que l'empresa no es comprometi a oferir una solució vàlida a les demandes dels treballadors i treballadores.

La CNT se concentró a las puertas de la Asamblea General de Socios del RACC

La CNT de Barcelona se concentró el pasado jueves 26 de abril a las puertas de la Asamblea General de Socios del RACC, en el marco de su campaña en contra de la aplicación de la reforma laboral en la empresa y la atención de llamadas de emergencias médicas por personal sin la cualificación para ello. Durante la concentración, se realizó una rueda de prensa en la que participó también una representación de socios del RACC.

Desde hace algunos meses, la Sección Sindical de CNT en el RACC ha venido denunciando la delicada situación en el Servicio Médico del RACC, cuyas llamadas se ven obligados a atender trabajadores sin la debida formación médica, con el consiguiente riesgo tanto para los socios como para los trabajadores que se exponen a una responsabilidad para la que no están preparados. Por si fuera poco, el RACC se ha apresurado en aplicar la nueva reforma laboral, en forma de modificaciones de turnos y horarios que están encaminadas a una erosión planificada del servicio propio de atención telefónica, para así poder justificar la subcontratación del servicio en una empresa del telemárketing. Una erosión del servicio que a juicio del sindicato conlleva una peor atención, peores condiciones para los trabajadores y caos organizativo.

Para denunciar estas actuaciones, este sindicato inició una toma de contactos con una plataforma de socios del RACC para informarles de la verdadera situación laboral en la empresa, lo que se materializó en una reunión a comienzos de abril. Como es normal, los socios se mostraron indignados ante las nefastas consecuencias que la política del RACC pude acarrear en un servicio que se ha caracterizado por proyectar una imagen de calidad, y han decidido sumarse a la campaña de CNT para que la empresa rectifique su proceder.

Sin embargo, las negativas al diálogo por parte de los directivos del RACC, así como la inoperatividad del Comité de Empresa, nos han dejado como única opción la protesta, por lo que la CNT se concentró el pasado jueves 24 de abril a las puertas de la Asamblea de General de Socios del RACC. Durante la concentración, se realizó una rueda de prensa con participación de la plataforma de socios del RACC y miembros de la Sección Sindical, para exponer las razones del conflicto y anunciar las próximas acciones de la campaña, que se mantendrá hasta que la empresa no se comprometa a ofrecer una solución válida a los demandas de los trabajadores y trabajadoras.