Nova tàctica repressiva a Ginos: treballador desinformat, treballador que no lluita

Arran de la campanya d'acció directa que CNT ha dut a terme durant els últims mesos en diferents restaurants Ginos per la readmissió del company acomiadat, l'empresa impedeix que la informació que aquest sindicat elabora per als treballadors i afiliats, arribi a ells en el seu lloc de treball.

En els últims mesos, la CNT ha dut a terme diverses concentracions davant de diversos dels restaurants de la cadena del Grup Vips, Ginos, arran de l'acomiadament de company Gastón, fa cinc mesos. A Ginos no li convenia l'activitat sindical que Gastón desenvolupava al seu centre de treball però, òbviament, es va ocupar d'emmascarar aquest motiu. I ho va fer amb un raïm de sancions absurdes, com ara haver marxat a l'hora en que finalitzava el seu torn o entrar xiulant a la cuina. Aquest clar exemple de repressió sindical ha tingut una resposta contundent per part de CNT, no només a Barcelona, ​​sinó en diferents punts de tot Espanya, al llarg de diversos mesos.
 
Ginos continua presumint de pràctiques repressives cap a aquest sindicat. Des de fa unes setmanes, el restaurant del centre comercial La Maquinista, a Barcelona, ​​està impedint que alguns dels seus treballadors, afiliats a aquest sindicat, rebin informació de CNT. En aquests temps que corren, és clar que la informació és un valor en si mateixa i no tenir-ne en el temps i lloc precisos, comporta debilitar i incomunicar a aquesta fracció que no l'està rebent. La informació és, sens dubte, un aspecte fonamental a l'hora, no només de realitzar activitat sindical alguna, sinó de simplement conèixer quina és la situació laboral que, com a treballador, t'envolta, la situació d'altres companys en altres centres, etc ... Això en un sentit pràctic, sense entrar per aquesta vegada en la qüestió de que la informació sindical als llocs de treball no és ni un caprici, ni una barbaritat altisonant, sinó que respon a una necessitat que Ginos s'encarrega molt bé de recordar.
 
Amb aquesta pràctica, discriminatòria per altra banda, com que a altres organitzacions sindicals no els impedeix igualment comunicar-se amb els seus afiliats, Ginos ens està volent dir alguna cosa: no li interessa que la informació de CNT arribi als seus treballadors. És a dir, una cosa estem dient que no volen que aquests sàpiguen.
 
A més, el delegat de la secció sindical de CNT a Ginos, se li està represaliant al seu centre de treball. Ginos està repetint amb ell, el mateix patró de conducta que ja va desenvolupar amb Gastón, és a dir, les sancions absurdes que esperen acumular de la mateixa manera. El que Ginos sembla no tenir en compte és que sí, poden construir un enorme castell de sancions absurdes, i ho poden fer tan gran com vulguin, no hi ha límit quan es tracta d'alguna cosa absurd. Però per molt gran que aconsegueixin fer-ho, per molta quantitat de sancions que es treguin de la màniga, precisament en la naturalesa absurda de les mateixes, està implícit el que siguin, sempre i sense excepció, insostenibles.
 
PROU DE REPRESSIÓ SINDICAL A GINOS!
 
Nueva táctica represiva en Ginos: trabajador desinformado, trabajador que no lucha
 
A raíz de la campaña de acción directa que CNT ha llevado a cabo durante los últimos meses en distintos restaurantes Ginos por la readmisión del compañero despedido,  la empresa impide que la información que este sindicato elabora para los trabajadores y afiliados, llegue a ellos en su puesto de trabajo.
 
En los últimos meses, la CNT ha llevado a cabo diversas concentraciones frente a varios de los restaurantes de la cadena del Grupo Vips, Ginos,  a raíz del despido de compañero Gastón, hace cinco meses . A Ginos no le convenía la actividad sindical que Gastón venía desarrollando en su centro de trabajo pero, obviamente, se ocupó de enmascarar este motivo. Y lo hizo con un racimo de sanciones absurdas, tales como haberse marchado a la hora en que finalizaba su turno o entrar silbando en la cocina. Este claro ejemplo de represión sindical ha tenido una respuesta contundente por parte de CNT, no solo en Barcelona, sino en distintos puntos de toda España, a lo largo de varios meses.
 
Ginos continúa haciendo alarde de prácticas represivas hacia este sindicato.  Desde hace unas semanas, el restaurante del centro comercial La Maquinista, en Barcelona, está impidiendo que algunos de sus trabajadores, afiliados a este sindicato, reciban información de CNT. En estos tiempos que corren, está claro que la información es un valor en sí misma y carecer de ella en el tiempo y lugar precisos, comporta debilitar e incomunicar a esa fracción que no la está recibiendo. La información es, sin duda, un aspecto fundamental a la hora, no solo de realizar actividad sindical alguna, sino de simplemente conocer cuál  es la situación laboral que, como trabajador, te rodea, la situación de otros compañeros en otros centros, etc…  Esto en un sentido práctico, sin entrar por esta vez en la cuestión de que la información sindical en los puestos de trabajo no es ni un capricho, ni una barbaridad altisonante , sino que responde a una necesidad que Ginos se encarga muy bien de recordarnos.
 
Con esta práctica, discriminatoria por otra parte, dado que a otras organizaciones sindicales no se les impide igualmente comunicarse con sus afiliados, Ginos nos está queriendo decir algo: no le interesa que la información de CNT llegue a sus trabajadores. Es decir, algo estamos diciendo que no quieren que éstos sepan.
Además, al delegado de la sección sindical de CNT en Ginos, se le está represaliando en su centro de trabajo. Ginos está repitiendo con él, el mismo patrón de conducta que ya desarrolló con Gastón; es decir, las sanciones absurdas que esperan acumular de la misma manera.  Lo que Ginos parece no tener en cuenta es que sí, pueden construir un enorme castillo de sanciones absurdas, y lo pueden hacer tan grande como quieran, no hay límite cuando se trata de algo absurdo. Pero por muy grande que consigan hacerlo, por mucha cantidad de sanciones que se saquen de la manga, precisamente en la naturaleza absurda de las mismas, está implícito el que sean, siempre y sin excepción, insostenibles.
¡¡BASTA DE REPRESIÓN SINDICAL EN GINOS!!