Concentració de taxistes a la Pl. Sant Jaume de Barcelona

La Secció Sindical del Taxi de la CNT a Barcelona ha convocat conjuntament amb altres organitzacions del taxi com Dones i Homes taxistes de Barcelona (Taxis Companys), Gremi Unió de Taxistes (GUT) i Taxistes Autònoms de Barcelona (TAB), una concentració el proper dimecres, dia 24 d'octubre de 2012 a les 12.30 a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Amb aquesta concentració, la Secció Sindical del Taxi de la CNT a Barcelona, ​​pretén manifestar el seu total desacord cap als "torns del servei del taxi" que el 2 d'octubre d'enguany va aprovar l'Administració, per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest acord es va dur a terme sense respectar els torns que van sortir elegits en la convocatòria de caràcter vinculant que es va celebrar el passat 22 de febrer.

La mesura imposada per l'Institut Metropolità del Taxi comporta la creació de dos tipus de llicència, la A i la B, una amb més drets que una altra. A més, amb aquesta mesura, es perjudica clarament als treballadors autònoms del taxi, assignant-los unes franges horàries de treball discriminatòries, que afavoreixen l'explotació de taxis a doble torn (amb dos conductors).

Des de l'inici de la crisi el col · lectiu de taxistes reclama, des de diferents plataformes, unes mesures immediates, no costoses per al taxista, provisionals i reversibles. És per això que mostrem el nostre rebuig i total desacord davant d'aquesta mesura anomenada anti-crisi. La Secció Sindical del Taxi, juntament amb la resta d'organitzacions convocants ens oposem frontalment a aquests torns anti-econòmics imposats per l'Institut Metropolità del Taxi, perquè, si s'aplica, suposarien la ruïna del 85% del sector format per taxistes autònoms, exigint a més massa sacrifici per als taxistes i sense aportar absolutament cap benefici o millora en la rendibilitat econòmica de la nostra activitat.

A més les organitzacions convocants d'aquest acte s'han adherit a la convocatòria de vaga general de la CNT-AIT a la ciutat de Barcelona el proper 31 d'octubre. L'atur en el sector del Taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona tindrà una durada de 24 hores, des de les 00:00 h. fins les 24:00 h. del 31 d'octubre.

CONCENTRACIÓN DE TAXISTAS EN PLAZA ST. JAUME DE BARCELONA

La Sección Sindical del Taxi de la CNT en Barcelona  ha convocado conjuntamente con otras organizaciones del taxi como Dones i Homes taxistas de Barcelona (Taxis Companys), Gremio Unión de Taxistas (GUT) y Taxistas Autónomos de Barcelona (TAB), una concentración el próximo miércoles, día 24 de Octubre de 2012 a las 12.30 en la Plaza St. Jaume de Barcelona.

Con esta concentración, la Sección Sindical del Taxi de la CNT en Barcelona, pretende manifestar su total desacuerdo hacia los “turnos del servicio del taxi” que el 2 de octubre de este año aprobó la Administración, para el Área Metropolitana de Barcelona. Este acuerdo se llevó a cabo sin respetar los turnos que salieron elegidos en la convocatoria de carácter vinculante que se celebró el pasado 22 de febrero.

 La medida impuesta por el Institut Metropolità del Taxi comporta la creación de dos tipos de licencia, la A y la B, una con más derechos que otra. Además, con esta medida, se perjudica claramente a los trabajadores autónomos del taxi, asignándoles unas franjas horarias de trabajo discriminatorias, que favorecen la explotación de taxis a doble turno (con dos conductores).

 Desde el inicio de la crisis el colectivo de taxistas  viene reclamando, desde distintas plataformas, unas medidas inmediatas,  no costosas para el taxista, provisionales y reversibles. Es por ello que mostramos nuestro rechazo y total desacuerdo frente a esta medida llamada anti-crisis. La Sección Sindical del Taxi , junto con el resto de organizaciones convocantes nos oponemos frontalmente a estos turnos anti-económicos impuestos por el Institut Metropolità del Taxi, porque , de aplicarse, supondrían la ruina del 85 % del sector formado por taxistas autónomos, exigiendo además demasiado sacrificio para los taxistas y sin aportar absolutamente ningún beneficio o mejora en la rentabilidad económica de nuestra actividad.

 Además las organizaciones convocantes de este acto se han adherido a la convocatoria de huelga general de CNT-AIT en la ciudad de Barcelona el próximo 31 de octubre. El paro en el sector del Taxi del Área Metropolitana de Barcelona tendrá una duración de 24 horas, desde las 00:00h. hasta las 24:00 h. del 31 de octubre.