El bus combatiu recorre Barcelona visibilitzant alguns dels conflictes laborals i socials a la ciutat i cridant a la jornada de lluita i vaga del 31 O

A les nou del matí del passat 26 d´octubre, més d´ una cinquantena de militants de CNT, CGT  i de la Comissió Laboral de Nou Barris han sortit en un bus des de la Plaça Ramón Berenguer  a la Via Laietana de Barcelona per recórrer diferents punts de la ciutat i visibilitzar alguns dels conflictes sindicals que aquestes organitzacions mantenen amb diferents empreses, així com algunes de les problemàtiques socials que actualment patim com a ciutadans.

En un bus combatiu ataviat amb banderes de CNT i CGT, i pancartes cridant a la lluita i a la vaga general a Barcelona ciutat del proper 31 O que aquestes organitzacions convoquen juntament amb el sindicat COS i la Coordinadora Laboral i de Suport Mutu 15 M, més de cinquanta militants de CNT i CGT  i membres d´ assemblees de barri  s´han disposat a recórrer bona part de la ciutat de Barcelona, amb un missatge clar: “sobren els motius, vaga general”. Amb aquest acte itinerant s´han visibilitzat alguns d´aquests motius, tant sindicals com socials, efectuant diferents parades durant el recorregut.

Així, el bus combatiu ha efectuat parades a les portes d´empreses com ara Novartis, el Racc, la pizzeria BDN o Qualytel.  A totes elles, s´han repartit octavetes i s´ha exposat per megafonia quina és la situació amb cada una, , aconseguint arribar tant als i les treballadors/es de les diferents empreses com als ciutadans i ciutadanes que s´apropaven.

En quant a conflictes socials, s´ha optat per visibilitzar la situació de desmantellament de la sanitat pública visitant diferents centres com ara el CAP Guineueta, l´hospital Sant Pau o el Clínic. En aquests punts el bus combatiu ha estat rebut per treballadors dels diferents centres, que han donat suport  a l´acte. Tampoc s´ha deixat de banda una problemàtica que cada dia afecta més famílies, els desnonaments. Aprofitant altra de les parades del bus, aquesta a Ciutat Meridiana, s´han penjat dues pancartes d´un pont damunt l´autopista, evidenciant aquesta realitat.

Per denunciar la situació, tant social com econòmica, que tenim a sobre,  també s´ha efectuat una parada a la Delegació de Govern del carrer Mallorca. S´han aprofitat algunes peces del cançoner popular, això sí, amb algunes modificacions a les lletres, per assenyalar els veritables culpables d´això que en diuen crisi.

Cal assenyalar que el bus combatiu ha estat molt ben rebut a totes les parades, tant per treballadors  i treballadores de les empreses visitades, com per ciutadans i ciutadanes, que també han donat mostres de recolzament a aquesta iniciativa durant els desplaçaments del bus per la ciutat.

ENS SOBREN ELS MOTIUS: VAGA GENERAL. NI UN PAS ENRERE!

EL BUS COMBATIVO RECORRE BARCELONA VISIBILIZANDO ALGUNOS DE LOS CONFLICTOS LABORALES Y SOCIALES EN LA CIUDAD Y LLAMANDO A LA JORNADA DE LUCHA Y HUELGA GENERAL DEL 31 0

A las nueve de la mañana del pasado 26 de octubre, más de una cincuentena de militantes de CNT, CGT y de la Comisión Laboral de Nou Barris han salido en un bus desde la Plaza Ramón Berenguer en la Via Laietana de Barcelona para recorrer diferentes puntos de la ciudad y visibilizar algunos de los conflictos sindicales que estas organizaciones mantienen con diferentes empresas, así como algunas de las problemáticas sociales que actualmente padecemos como ciudadanos.

 En un bus combativo ataviat con banderas de CNT y CGT, y pancartas llamando a la lucha ya la huelga general en Barcelona ciudad del próximo 31 O que estas organizaciones convoquen junto con el sindicato COS y la Coordinadora Laboral y de Apoyo Mutuo 15 M, más de cincuenta militantes de CNT y CGT y miembros de asambleas de barrio han dispuesto a recorrer buena parte de la ciudad de Barcelona, ​​con un mensaje claro: "sobran los motivos, huelga general". Con este acto itinerante se visibilizado algunos de estos motivos, tanto sindicales como sociales, efectuando diferentes paradas durante el recorrido.

Así, el bus combativo ha efectuado paradas en las puertas de empresas como Novartis, el Racc, la pizzería BDN o Qualytel. A todas ellas, se han repartido octavillas y se expuso por megafonía cuál es la situación con cada una,, logrando llegar tanto a los y las trabajadores / as de las diferentes empresas como a los ciudadanos que se acercaban.

En cuanto a conflictos sociales, se ha optado por visibilizar la situación de desmantelamiento de la sanidad pública visitando diferentes centros como el CAP Guineueta, el hospital Sant Pau o el Clínic. En estos puntos el bus combativo ha sido recibido por trabajadores de los diferentes centros, que han apoyado el acto. Tampoco se ha dejado de lado una problemática que cada día afecta más familias, los desahucios. Aprovechando otra de las paradas del bus, esta en Ciutat Meridiana, han colgado dos pancartas de un puente sobre la autopista, evidenciando esta realidad.

Para denunciar la situación, tanto social como económica, que tenemos encima, también se ha efectuado una parada en la Delegación de Gobierno de la calle Mallorca. Se han aprovechado algunas piezas del cancionero popular, eso sí, con algunas modificaciones a las letras, para señalar los verdaderos culpables de eso que llaman crisis.

Cabe señalar que el bus combativo ha sido muy bien recibido en todas las paradas, tanto para trabajadores de las empresas visitadas, como por ciudadanos, que también han dado muestras de apoyo a esta iniciativa durante los desplazamientos del bus por la ciudad .

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS: HUELGA GENERAL. NI UN PASO ATRÁS!